WB News – Rake ja prebend

Prebend

Kuva kaksinkertaisesta HalfTon Cupin voittajasta Coficasta kertoo, että in line-rikin prebendit olivat aivan eriluokkaa kuin nykyisten IMS-takiloiden. Huomaa myös mastoprofiilin pienet ulkomitat.

Entä maston kallistus (rake) ja esitaivutus (prebend)? Nykyiset IMS- rikien keulakolmiot ovat niin korkeita, että maston kallistuksen vaikutus luoviominaisuuksiin on paljon pienempi kuin 7/8-osatakiloiden aikakau- della. Sopiva lähtökohta rakelle on 2-4% isopurjeen mastoliesmasta. IMS-rikin prebend määräytyy paitsi vertikaalien ja diagonaalien välisistä kireyssuhteista, ennenkaikkea keulaharuksen pituuden suhteesta masto- kaulukseen, kuten jo aiemmin mainitsemme. Nykyisille isopurjeille sopiva esitaivutus on pienempi kuin aiemmin WB-Newsissä esitetty (Scandicap- rikin) puolet mastoprofiilin pituudesta, ehkä lähempänä 25-30% siitä. Jos prebendiä on enemmän, masto joustaa liikaa, kun peräharus ja isopurje kasvattavat puristusta tuulen voimistuessa, eikä keulaharus pysy hallin- nassa. Lyhyempi vapaa toppi on aiheuttanut sen, että rikin automatiikka on vähentynyt: masto taipuu vähemmän puuskissa ja tuulen voimakkuuden vaihteluissa kuin 7/8-osatakila. Sen vuoksi purjeentekijä leikkaa ison etu- liesmaan vähemmän kaarevuutta.

Toinen syy on se, että isopurjeet ylipäätään ovat latistuneet – maallik- kokin voi huomata sen jos käsiin osuu 10-15 vuotta vanha purjehduslehti ja katselee racing-veneiden kuvia. Syitä on useampia: veneiden koko ja nopeudet ovat kasvaneet, rikit kaventuneet ja kölit syventyneet, kryssi- ja apparenttikulmat pienentyneet. Suurin syy lienee kuitenkin se. että IMS- rikin trimmausalue on pienempi kuin inline-osatakilan. Kevyessä tuulessa purjehditaan ehkä liiankin latteilla isopurjeilla, jotta kovassa tuulessa pär- jätään pidempään reivaamatta. Kun barduunoita ei ole, keulaharusta täytyy tukea voimakkaammin ison skuutilla. Iso täytyy leikata litteämmäksi, jotta se voidaan skuutata kireälle liikaa venettä kaatamatta. Näin mittasäännön vaikutus ulottuu jopa purjeideen muotoon saakka.

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN