WB News – Terminologiaa

Rake

Jollissa ja yksityyppiluokissa, joissa on matalat osatakilat, käytetään kovassa tuulessa huomattavan suurta rakea.Vapaa toppi on lähes suora keulaharuksen jatke.

Inlineriki:Takila,jossasaalingitovatsuoraanmastonsivulla(inlinewith mast).

Vertikaali: Sivuvantti, joka nousee pystysuoraan (vertikaalisti) rustista saalingin päähän, tai saalingin päästä saalingin päähän.Tästä käytetään usein myös nimeä päävantti.

Diagonaali: Sivuvantti, joka kulkee viistoon (diagonaalisti) rustista saalinkien juureen tai saalingin päästä saalingin juureen. Diagonaalit on numeroitu alhaalta ylös siten, että diagonaali 1 (lyhennetään tavallisesti D1) kulkee rustista 1. saalingin alle. D1:stä kutsutaan usein myös alavan- tiksi. D2 lähtee ensimmäisen saalingin päästä, D3 toisen saalingin pästä jne. Vertikaaleja kutsutaan ammattikielessä samaan tapaan V1,V2 jne., varsinkin kilpaveneissä, joissa on katkotut rod-vantit.

Rake: maston kallistus tai takanoja. Suunnittelija määrittelee kallistuksen usein asteina, mitataan tavallisesti prosentteina ison mastoliesman pituu- desta.

Prebend: Maston esitaivutus, kun vene seisoo rannassa.

Mastokaulus: Aukko, josta masto kulkee kannen läpi ja johon se kiilataan paikalleen liikkumattomaksi kumi- tai puukiiloilla.

Vapaa toppi: Keulaharuksen yli jatkuva maston osa, joka on vapaasti tuettu. Mastonhuippurikissä ei ole vapaata toppia lainkaan, nykyisissäkin 9/10-rikeissä niin vähän, että ne käyttäytyvät kuin mastonhuippuriki trim- min kannalta. Osatakilan suhteen saat jakamalla keulaharuksen korkeuden kannesta mitalla kannesta maston huippuun.

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN