WB News – Rikin jännitykset keskituulessa

Rikijännitys purjehdittaessa

Esimerkissämme ennustettu First 36.7 rikijännitys purjehdittaessa 16 kn (apparent) tuulessa. RigSimissä vene purjehditaan ensin simulaatto- rissa halutussa tuulessa ja säädetään vanttien kireydet sellaisiksi, että maston taipuma sekä etu- että sivusuunnassa on halutun suuruinen. Myös keulaharuksen notko säädetään purjeelle sopivaksi: tässä tuo 210 mm on melko suuri, kun käyttöön on valittu medium-heavy genua.

”Dock Trim”

Kun rikiin ollaan tyytyväisiä, ”ajetaan rantaan” (ks. ”Dock Trim”alla), lasketaan purjeet, löysätään peräharus ja voila, taulukosta voidaan lukea vanttijännitys rannassa. Omaan veneeseen säädetään sitten Dock Trim-mukainen jännitys vantteihin esim. Loos-jänni- tysmittaria apuna käyttäen. Silloin tiedetään, että masto on trimmissä 16 kn tuulta ajatellen. Kun sama menettely toistetaan kevyessä ja kovassa tuulessa, saadaan tarvittavat variaatiot vanttijännityksissä eri tuulia silmälläpitäen.

Punaiset käyrät esittävät maston taipuman selvyyden vuoksi 10x skaalattuna. Tuning [mm] voidaan muuttaa myös suoraan vanttiruuvin kierroksiksi. Järjestelmä voi tulostaa myös vanttien suhteellisen venymän prosentteina murtovenymästä, jolloin voidaan käyttää Seldénin standardi Folding ruler-menetelmää vanttien kireyden asettamiseen. Olemme liittäneet ”Folding ruler method”- ohjeen CD rompulle. Esimerkkitapauksessamme vantit ovat varsin kireällä (V1 34% murtolujuudesta), jotta suojan puolen vantin eivät löystyisi (vertaile jännityksiä Vlee-Vwind ja Dlee-Dwind taulukossa yllä). Järjestelmä osaa ennustaa, missä tuu- lessa suojan puolen vantit löystyvät – silloin vanttien esijännitys menettää merkityksensä mitä tulee maston jäykistämiseen (ks. ”IMS-riki, esijännitystä vai ei”,WB-News 1-05).

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN