WB News – Isopurjeen trimmi

Isopurje on etuliesmastaan kiinni mastossa, joten sen muotoa kontrol- loidaan maston taipumalla. IMS-rikissä maston taipuman skaala on paljon pienempi kuin IOR-ajan inline rikissä. Maston taivuttaminen peräharusta liikaa kiristämällä johtaa sivuvanttien löystymiseen, mikä voi vaarantaa rikin sivuttaistuen ja tasapainon. Sen mukana isopurjeen säätömahdol- lisuudet ovat rajallisemmat. Leikkauksessa täytyy tehdä kompromissi kevyen ja kovan tuulen ominaisuuksien välillä.Tällaiseen mastoon isopurje leikataan suoremmalla etuliesmalla ja masto pyritään pitämään suorana melko pitkään tuulen voimistuessakin.

Muista, että isopurjeen muoto määrää – maston taipuma ei ole itsetarkoitus vaan väline, jolla purjetta muokataan. Joka tapauksessa maston pitäminen suorana kannen ja keulaharuksen välillä on tehokas tapa estää keulaharusta painumasta notkolle. Siinä diagonaalit yhdistettynä pitkään mastoprofiiliin ovat varsin tehokkaita.Tämä on tärkeää, kun ei ole barduunoita: suorempi masto tukee förstaagia tuulen voimistuessa, kun peräharukseen ja ison skuuttiin lisätään painetta.

Mastokaulus on tärkeä säätö myös IMS-rikissä, sillä toimiihan se tavallaan ensimmäisenä saalinkina. Mastokaula voi joko tukea tai työntää, riippuen siitä nojaako masto kanteen taka- vai etureunastaan (ks. kuva s.), ja sillä voidaan kontrolloida maston alapään esitaivutusta. Useimmiten niin mastokaulan kuin -jalan siirtäminen on hankalaa, jolloin maston taivutus kannattaa hoitaa keulaharuksen pituutta muuttamalla. Haruksen pidentä- minen parilla togglella 5-10 cm lisää mukavasti esitaipumaa, ja päinvastoin.

Puominalasvetäjä on dynaaminen säätö, jolla maston alaosaa voidaan taivuttaa ja isopurjetta litistää kryssillä tuulen voimistuessa. Edellytyksenä on, että mastokaulassa on etupuolella vähän varaa (pehmeitä kiiloja), jotta masto voi taipua vapaammin. Muista löysätä tiukkaan vedetty alasvetäjä ennen kryssimerkin kiertoa, kova puristus voi johtaa puominivelen pet- tämiseen, kun puomi kääntyy sivulle skuuttia löysättäessä – nimimerkillä kokemusta on.

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN