WB News – Mittasäännön muokkaamaa

Tyypillisiä IMS-rikejä Gotland Runtin startissa v. 2004

Etualalla Roschierin LUNA. Huomaa Lunan takana tulevn 50-jalkaisen äärimmäisen korkea ja kapea fokka.

IMS-säännön antama hyvitys mastoprofiilin pituudesta on johtanut putkiin, jotka ovat varsinkin etu- takasuunnassa paljon jäykempiä kuin IOR- säännön aikana käytetyt.Vastaavasti profiili on kannattanut tehdä litteäksi ja kapeaksi, mikä vaarantaa putken lujuuden sivusuunnassa.Tämä on osaltaan vienyt kehitystä kilpaveneissä genuoista kohti fokkaa. Kapea putki vaatii pitkät saalingit ja leveät rustit lähellä veneen ulkoreunaa riittävän sivujäyk- kyyden takaamiseksi, jolloin genuan skuuttaaminen onnistuu huonosti.

Kääntämällä saalingit taaksepäin fokka saadaan 107-108%:na LP mital- taan hiukan peittämään isoa purjetta, mikä auttaa kevyessä tuulessa. Mutta myös tässä säännön vaikutus on selvä. IMS ei kohtele genuaa täysin oikeu- denmukaisesti fokkaan verrattuna, eikä hyvitä matalampaa osatakilaa riittä- västi. Sen seurauksena ollaan päädytty korkeisiin ja kapeisiin 9/10-rikeihin.

Perheveneet seuraavat kilpaveneiden perässä, mikä on vahinko. Alku- peräisessä Scandicap-takilassa oli vielä pitkä vapaa toppi, joka taipues- saan toi tähän rikiin edes osan siitä automatiikasta, mikä teki IOR-ajan 7/8-osatakilasta niin erinomaisen. Jos sinulla on joskus mahdollisuus käydä purjehtimassa 80-luvun lopun IOR-racing veneellä (1/2-, 3/4- tai 1-ton- nari), suosittelemme: on avartava kokemus nähdä miten helposti pulleat ja täyteläiset purjeet latistuvat kevyestä kovaan tuuleen lähes levyiksi, vain barduunan vinssiä pyörittämällä. Ero IMS-rikiin on kuin vertailisi Jopoa 15- vaihteiseen kilpapyörään.

IMS-rikin jäykkyyden etu-takasuunnassa määrää lähes täysin diagonaa- lien kireys. Jos saalingit ovat 20° tai enemmän taaksepäin diagonaalieja sää- tämällä voidaan kontrolloida tehokkaasti maston taipuma eri korkeuksilla kannesta. Kiristämällä ensin alavantit (D1) lukitaan 1. saalinki paikalleen. Ykkössaalingin päästä lähevät diagonaalit lukitsevat kakkossaalingin juuren paikalleen jne. Mastolle jää tilaa taipua keulaharuksen alapuolella oikeastaan vain ylimmän saalingin ja keulaharuksen välistä, mikäli niin halutaan.

Mittasäännön muokkaamaa

Farr 1- ton

Näin ovat veneet muuttuneet reilussa kymmenessä vuodessa, kun ollaan siirrytty IOR-säännöstä IMSiin. Säännön vaikutus näkyy niin rungon kuin purjeidenkin sivuprofiileissa, mutta myös saalinkien leveydessä ja lukumäärässä. GPH-lukujen mukaan 1-tonnarin pitäisi olla nopeampi kuin Siner- gian, mutta todellisuus on aivan muuta, kuten BoatBasenkin yksin- kertainen VPP ennustaa.

Sinergia 40

IMS-veneet ovat kapeampia, niiden vesilinja on pidempi, rungon syväys pienempi, kölin syväys suurempi, varalaita korkeampi, sailplan korkeampi ja kapeampi, rustit leveämmät ja mastoputki suurempi kuin IOR-aikalaisten.

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN