Vesiliikennelaki ja meriteiden säännöt

Kansainväliset meriteiden säännöt

Vesiliikennelaki määrittää kansainväliset meriteiden säännöt väistämissäännöiksi Suomessa. 

10 § Meriteiden sääntöjen noudattaminen

“Päällikön on avomerellä, kaikilla siihen yhteydessä olevilla kulkuvesillä, joilla merialukset voivat liikennöidä, ja kauppamerenkulun väylillä noudatettava meriteiden sääntöjä.

 

3 § Määritelmät

“Tässä laissa tarkoitetaan:”

“12) meriteiden säännöillä kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta (SopS 30/1977, COLREG-yleissopimus) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;”

Voimassa myös joilla, järvillä ja kanavilla

Vesiliikennelaki myös määrittää meriteiden säännöt voimaan sisävesillä. 

10 §

“Meriteiden sääntöjä on noudatettava sisäisillä kulkuvesillä tässä luvussa tarkoitetuin poikkeuksin ja lisäyksin. Sisäisillä kulkuvesillä tarkoitetaan järviä, jokia, kanavia sekä merialuetta…..”

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN